Používejte bullshit, je to zdravé

Málokdo ho má rád, ale kdekdo ho používá. Často se za to stydíme, ale pojďme se podívat, kdy a jak jej můžeme používat a využívat, aby nám pomáhal.

Obrácený pohled na něco negativního – tedy jak toho využít, je velice zajímavá technika, která může otevřít nové perspektivy. Pozitivní pohled na bullshit nám může pomoci vyjasnit si, jak komunikujeme a jaké přístupy používáme v sociálních interakcích.

"Bullshit" lze chápat jako komunikaci, která se více zajímá o účinek, který má, než o pravdivost tvrzení. Přestože to může být často vnímáno negativně, existují situace, kdy může být tento přístup užitečný nebo dokonce nezbytný. Tomu tématu jsme se už věnovali (ZDE).
Tento pojem nebo možná spíš přístup (nonsens, nesmysl) zaujímá ve veřejné diskuzi a akademickém bádání zvláštní místo. Překvapivé a zajímavé návaznosti, které mohou otevřít nové perspektivy, se pohybují od psychologie až po politologii a umění.

Abychom ochránili své ego

Tak trochu kecat může být dobrý obranný mechanismus nebo strategie sociální interakce. Lidé ho používají, aby ochránili své ego před kritikou, udrželi si sociální status nebo jednoduše navigovali složitými sociálními situacemi.

Když příště na rodinném obědě budete muset vysvětlit, proč ještě nejste povýšení nebo proč vaše děti nejsou další Einsteini, neváhejte trochu "přikrášlit" realitu. To vám může zajistit nejen klidnější nedělní oběd, ale i uznání od tety, která je vždy připravena srovnávat a zase ji pár měsíců neuvidíte.

Řada z nás někdy vytváří fiktivní příběhy o svých úspěších nebo vztazích, abychom  zakryli své nejistoty nebo selhání. V rámci sebeobrany může tento "bullshit" pomoci chránit naši sebeúctu před vnějším posuzováním, o kterém nejsme přesvědčeni, že jsou tak zásadní…

Psychologie: Komunikace bez zábran

Může být velmi povznášející v těch méně zásadních momentech něco přehnat jen tak pro radost, nebo větší zábavu.

Na příštím setkání s kamarády zkuste přehánět své dobrodružství z poslední dovolené. Místo "hezké procházky po pláži" jste přeci mohli zažít něco mnohem více vzrušujícího.

Ale může to mít i jiné a skutečné přínosy - v terapeutických skupinách mohou účastníci používat zjednodušené vyjádření svých pocitů, což sice může vést k povrchním nebo neúplným popisům skutečných emocí, ale cílem je učinit komunikaci snazší a přístupnější, i když to může znamenat obětování přesnosti.

Filozofie: Pravda versus pravděpodobnost

Z filozofického hlediska nás bullshit přivádí k otázkám pravdy a jejího vnímání. Harry G. Frankfurt, profesor filozofie na Princeton University, v knize "On Bullshit" tvrdí, že jedním z hlavních rysů bullshitu je nedostatek zájmu o to, zda jsou tvrzení pravdivá. To je odlišné od lži, kde si osoba je vědoma pravdy, ale rozhodne se ji zatajit.

Ve filozofických debatách může být "bullshit" použit k provokaci myšlení nebo k odhalení slabostí v argumentech oponenta. Stimuluje kritické myšlení a může odhalit nové perspektivy na zkoumané problémy.

Sociologie: Bullshit v digitálním věku

V éře sociálních médií a informačního přetížení se bullshit stává stále významnějším fenoménem. A je otázka, do jaké míry na něm sociální sítě vlastně stojí. Sociologické studie se zaměřují na to, jak se nesmysly šíří online a jaké mají důsledky pro společenskou důvěru a politický dialog.  

Například, v roce 2016, studie prováděná na MIT zjistila, že nepravdivé zprávy se na Twitteru šíří rychleji než ty pravdivé. To ukazuje na sociální dynamiku, ve které senzace a emoce převažují nad pravdivostí a faktičností. Tyto nálezy zdůrazňují potřebu posílení mediální gramotnosti a kritického myšlení. Tato návaznost ukazuje na důležitost kritického myšlení a mediální gramotnosti v moderní společnosti, ale i to, že opravdu nemá smysl věnovat sociálním sítím zásadní kredit.

Každý občas trochu "upravíme" realitu našich příspěvků. Fotka z dovolené vypadá lépe, když šikovně „vynecháme“ dav turistů v pozadí. Je to v podstatě jen pro to, abychom si trochu udělali radost – získali ty tolik potřebné lajky a závistivé komentáře. Brát sociální sítě vážně je možná i větší chyba…

Politologie: Bullshit a veřejná politika

Politický diskurz je často plodnou půdou pro "bullshit". Věci jsou často jen tak vypouštěny, aby politici „něco“ otestovali. V politologii nám pojem bullshit umožňuje zkoumat, jak politici a veřejní činitelé používají nejasná a zavádějící tvrzení k ovlivnění veřejného mínění a získání politické podpory.

Při diskusi o politice si nechte otevřenou cestu pro "strategické přehánění". Tvrdit, že váš oblíbený politik je zárukou světového míru, může asi málokdo brát vážně, ale rozhodně to oživí večerní debaty a možná vám to i zajistí vítězství v argumentaci, o které je diskuse.

Umění a literatura: Bullshit jako tvůrčí nástroj

Na poli umění a literatury může být bullshit chápán jako forma ironie nebo satiry, která odhaluje společenské absurdity a vyzývá k zamyšlení. Tato perspektiva zdůrazňuje, že nesmysly nemusí být vždy negativní; mohou být použity k odhalení hlubších pravd o naší společnosti.

Příště, když se ocitnete na výstavě současného umění a nebudete mít tušení, co ten obraz nebo socha znamená, použijte svůj vlastní "bullshit" k vytvoření dojemné interpretace. "Fascinující způsob, jakým umělec zachází s tematikou existenciálního vakuua v post-digitální éře", zní mnohem lépe než "To je divný!"

Například, George Orwell ve svém díle "Farma zvířat" používá satiru k odhalení nesmyslů a manipulace ve společnosti. Toto dílo ukazuje, jak umění může používat přehnané nesmysly k odhalení hlubších společenských pravd.

Neberme to tak vážně

V každém z těchto příkladů "bullshit" slouží jako nástroj k dosažení konkrétního více, či méně důležitého cíle – ať už je to sebeochrana, zjednodušení komunikace, stimulace myšlení, zvýšení angažovanosti, mobilizace podpory, nebo nastavení zrcadla. Přístup "bullshit" může být v našem životě nejen zábavný, ale i užitečný.

Neříkáme, že by to měla  být vaše nová mantra, ale i nepřítel nám někdy může posloužit, nebo ho, minimálně, můžeme lépe pochopit.

Čtenáře Magnoli.cz zveme jako mediální partner na zbrusu novou konferenci o IT, kde budete rozumět všichni všemu – NO BULLSHIT! Při koupi vstupenky ZDE můžete uplatit kód MAGNOLI30 a získáte tak speciální slevu 30%!

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy