Jsou muži více líní?

Chodí méně k lékaři, méně se vzdělávají, méně o sebe dbají, doma toho dělají málo, umírají dříve. Dalo by se říct, že jsou líní?

Pokud půjdete na přednášku třetího věku, na cvičení jógy, nebo se podíváte na podíly na domácích pracích, snadno můžete podlehnout dojmu, že muži toho dělají mnohem méně a méně je toho zajímá.

Asi nejvýraznější rozdíl mezi mužskou a ženskou pracovní zátěží je patrný v domácích pracích a péči o děti. Podle Eurostatu téměř 70 % žen u nás vykonává denně domácí práce, zatímco u mužů je to pouze 22 %. Podobně, téměř 40 % žen poskytuje denní neplacenou péči, což je dvakrát více než u mužů.

Na druhou stranu v práci jsou ženy podreprezentovány ve vedoucích a rozhodovacích pozicích. Pouze 27 % manažerů a 11 % výkonných ředitelů jsou ženy (a jen 4 % CEO ). Tato nerovnováha může vést k dojmu, že muži mají více času na sebe, protože nečelí stejnému tlaku a očekáváním ohledně domácích povinností jako ženy​.

Co vlastně ti muži dělají? Jaké jsou další velké rozdíly? Zejména ve středním věku a později?

Volný čas a koníčky

Muži se často věnují různým dosti odlišným volnočasovým aktivitám. Pro zajímavost v EU je to v průměru 3 hodiny a 15 minut denně, zatímco ženy 2 hodiny a 50 minut.

 1. Sport a fyzická aktivita: Muži často preferují sporty jako golf, tenis, cyklistiku, turistiku a fitness. Tyto aktivity jim poskytují nejen fyzickou kondici, ale také příležitosti pro sociální interakce a soutěžení​.
 2. Technické a praktické dovednosti: Muži se často zajímají o technické a praktické činnosti, jako je kutilství, práce na zahradě, opravy a údržba domova, modelářství a další manuální činnosti.
 3. Kluby a spolky: Mnoho mužů se zapojuje do různých klubů a spolků, jako jsou automobilové kluby, rybářské spolky, střelecké kluby a další specializované skupiny.
 4. Dobrovolnictví a komunitní služby: Někteří muži se věnují dobrovolnické práci, například v místních komunitních centrech, při organizování sportovních akcí, u hasičů nebo myslivců.
 5. Intelektuální aktivity: Někteří muži se angažují v intelektuálních činnostech, jako jsou čtení, šachy, účast na diskusních skupinách, přednáškách nebo kurzech zaměřených na historii, vědu a technologii.

Ženy ve středním věku se často věnují činnostem, které zahrnují kreativitu, péči o domácnost a osobní rozvoj. Mezi nejoblíbenější koníčky žen patří:

 1. Umělecké a řemeslné činnosti: Hodně populární je kreslení, malování, šití, háčkování a výroba šperků.
 2. Pečení a vaření: Pečení a vaření jsou mezi ženami také velmi oblíbené koníčky​.
 3. Čtení a psaní: Čtení knih je jedním z nejoblíbenějších koníčků. Psaní, ať už deníků, blogů nebo literární tvorby, je také hodně populární​.
 4. Zahradničení a dekorace interiérů: Ženy se často věnují zahradničení a péči o domácnost, včetně dekorace interiérů.
 5. Komunity - Ženy u nás také vykazují výrazně vyšší míru sociálního zapojení ve srovnání s muži. Jsou aktivnější v dobrovolnické práci, komunitních aktivitách, využívání sociálních sítí, účasti v zájmových klubech a vzdělávacích aktivitách, jako jsou zmíněné univerzity třetího věku, kde tvoří 70-80 % studentů. Když jsme narazili na tu jógu - V Evropě je praxe jógy více rozšířená mezi ženami než mezi muži. Přibližně 70-75 % všech praktikujících jógu jsou ženy.

Kdybychom aktivní životní styl shrnuli a ještě porovnali.

 1. Fyzická aktivita a koníčky: Aktivní životní styl, který zahrnuje pravidelnou fyzickou aktivitu a zapojení do různých koníčků, je spojen s delší dobou dožití a lepší kvalitou života. Ženy mají často rozmanitější škálu aktivit a koníčků, které zahrnují jak fyzickou aktivitu, tak sociální interakci, což přispívá k jejich celkovému zdraví.
 2. Sociální sítě: Silné sociální sítě a podpora jsou důležité pro dlouhověkost. Ženy mají tendenci udržovat širší a pevnější sociální vazby, což může poskytovat emocionální podporu a zlepšovat duševní zdraví. Muži se častěji zapojují do sportovních a technických činností, ale celkově vykazují nižší míru sociálního zapojení. Ženy přispívají významnou měrou k sociálním a komunitním aktivitám, což má pozitivní dopad na jejich psychickou a fyzickou pohodu​.
 3. Role pečovatele: Ženy často přebírají roli pečovatele v rodině, což může vést k udržování aktivního a zapojeného životního stylu. Tato role může také posilovat sociální vazby a poskytovat emocionální podporu.
 4. Vzdělání a informovanost: V mnoha společnostech mají ženy vyšší úroveň vzdělání a lepší přístup k informacím o zdraví a prevenci nemocí, což může přispět k jejich delší životnosti.

Také by bylo dobré, abychom nevytvářeli jen pocit, že všichni jsou neustále se štětcem nebo knihou v ruce. Přibližně 65 % populace starší 15 let sleduje denně televizi a to v průměru možná i překvapivé zhruba 4 hodiny denně, přičemž ženy tvoří lehce větší část diváků.

Jak je to s tou délkou života?

Je to trochu nepříjemné téma, pojďme se na něj podívat optikou čísel a statistiky. Ženy mají vyšší očekávanou délku života než muži. V EU v roce 2020 to bylo u žen 83,2 let, zatímco u mužů 77,5 let. Muži mají tendenci trpět častěji chronickými onemocněními a zraněními, zatímco ženy trpí více psychickými problémy, jako je deprese a úzkost. Zde jsou některé z hlavních důvodů, proč ženy obvykle žijí déle než muži:

Biologické faktory

 1. Genetická výhoda: Ženy mají dva X chromozomy, což poskytuje určitou ochranu proti genetickým nemocem, které se mohou objevit při mutaci na jednom z chromozomů. Muži mají pouze jeden X chromozom, takže nemají tuto záložní ochranu.
 2. Hormonální rozdíly: Hormony, jako je estrogen, mají ochranné účinky na kardiovaskulární systém žen. Estrogen může pomoci snižovat hladiny špatného cholesterolu (LDL) a zvyšovat hladiny dobrého cholesterolu (HDL).
 3. Imunitní systém: Výzkumy ukazují, že ženy mají obecně silnější imunitní systém než muži, což může znamenat lepší ochranu proti infekcím a rychlejší zotavení z nemocí.
 4. Chronické nemoci: Muži jsou více náchylní k některým chronickým onemocněním, jako jsou kardiovaskulární choroby a rakovina, které mohou zkrátit životnost. Ženy mají nižší riziko některých z těchto onemocnění, zejména před menopauzou, kdy jsou chráněny již zmiňovaným hormonem estrogenem.

Sociální a behaviorální faktory

 1. Zdravotní péče a prevence: Ženy mají tendenci více dbát na své zdraví, pravidelně navštěvují lékaře a více se zapojují do preventivní péče. Muži často vyhledávají lékařskou pomoc až při vážných zdravotních problémech.
 2. Rizikové chování: Muži mají sklon k většímu rizikovému chování, jako je kouření, nadměrné pití alkoholu a nebezpečné sporty nebo povolání. Toto rizikové chování může vést k vyšší míře úmrtnosti.
 3. Bezpečnostní opatření: To je hodně blízko předchozímu bodu. Ženy často přijímají více bezpečnostních opatření, jako je používání bezpečnostních pásů v autech a vyhýbání se nebezpečným situacím, což snižuje riziko úrazů a smrtelných nehod.
 4. Stres a pracovní prostředí: Muži často pracují ve fyzicky náročnějších a stresujících povoláních, což může negativně ovlivnit jejich zdraví. Stres a fyzická náročnost mohou přispívat k vyšší míře kardiovaskulárních chorob.
 5. Zdravé návyky: Ženy mají tendenci více dodržovat zdravé stravovací návyky a pravidelněji cvičit. Také méně často kouří a pijí alkohol ve srovnání s muži.
 6. Zvládání stresu: Ženy mají tendenci mít lepší schopnosti zvládání stresu a hledání podpory ve svých sociálních sítích. Lepší zvládání stresu může přispět k nižšímu riziku stresových onemocnění, jako jsou srdeční choroby a deprese.
 7. Vyhledávání pomoci: Ženy jsou obecně otevřenější k vyhledávání pomoci pro duševní i fyzické problémy. Tato otevřenost může vést k včasné diagnóze a léčbě zdravotních problémů.

Jaká je inspirace? Co si z toho vzít?

Ženy toho mají na starost mnohem více, a i když to není velice často úplně fér, v podstatě jim to pomáhá k pestřejšímu životu, většímu sdílení, sociálnímu zapojení a inspiraci, ale (trochu i díky genetické výbavě) k životu delšímu.

Muži jsou v řadě věcí prostě pasivnější – nejen ke svému okolí, domácnosti, ale i sami k sobě, svému zdraví, riziku nebo vzdělávání.

Asi nemůžeme říci, že je někdo línější, je to spíše odraz rozdílů v životních stylech a sociálních rolích než skutečného nedostatku aktivity. Ženské a mužské světy prostě jsou hodně odlišné, ale nikde není řečeno, že by se nemohly více promíchat.

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy