Štvete nebo posouváte mladší generaci?

Jak může střední generace ovlivnit tu mladší? Co je dobré podporovat a na co bychom si měli dávat pozor? Kam patříte vy?

Generace, obzvláště ty hned po sobě, mají spolu často velké problémy. Jedna neguje druhou, nebo ji neuznává, nedává jí kredit za to, co by si opravdu zasloužila… Zkuste se zamyslet nad tím, jestli náhodou napadáte do jedné nebo druhé skupiny… Ono to není úplně jednoduché a černobílé.

No, těžko říct…

Jméno: Jan Horák, 53 let
Role: Rodinný patriarcha a dobrovolník v komunitě

Zlatíčko

 • Jan byl vždy velmi oblíbený mezi mladšími lidmi díky svým vynikajícím schopnostem mentoringu a emocionální podpory. Byl známý svou ochotou naslouchat a pomáhat mladším členům rodiny i komunitě překonávat osobní a profesní výzvy. Pravidelně trávil čas se svými neteřemi a synovci, otevřeně se s nimi bavil, poskytoval cenné rady ohledně kariéry i běžných problémů. Byl také aktivní ve své komunitě, kde vedl různé workshopy zaměřené na osobní rozvoj a finanční gramotnost. Mladší generace ho milovala za jeho trpělivost, empatii a schopnost nabídnout moudré a užitečné rady. Často zmiňovali, jak moc jim jeho rady pomohly v životních rozhodnutích. Jeho schopnost vidět věci z různých úhlů a nabídnout perspektivu byla nesmírně ceněná.

Protivný "dědek"

 • Na druhé straně byl Jan známý svou rigiditou a odporem k moderním technologiím a změnám, což často vedlo k frustraci mladší generace. Byl velmi skeptický vůči novým technologiím a metodám, které mladší generace přijímala jako samozřejmost. Často odmítal používat moderní technologie, jako byla umělá inteligence a trval na tom, že tradiční postupy a přístupy jsou opravdovější a jistější. Když jeho syn přišel s nápadem, jak využít digitální nástroje k organizaci rodinných událostí, Jan to odmítl jako zbytečnou komplikaci.  
  Mladší členové rodiny a komunity často považovali Janovu neochotu přizpůsobit se novým technologiím a jeho sklon k odmítání změn za velký nedostatek. Cítili, že jeho rigidita brání inovacím a někdy i efektivní komunikaci. Tento přístup vedl k napětí a nedorozuměním, zvláště když mladší lidé potřebovali rychlou a flexibilní spolupráci.

Není to černobílé

Lidé ve střední generaci mohou mít současně velmi pozitivní i negativní vlivy na mladší generace. Jan byl vynikající mentor a emocionální podpora, což ho činilo velmi oblíbeným. Na druhé straně jeho rigidita a odpor ke změnám vedly k frustraci a napětí.

Rigidita a odpor ke změnám

Mnozí lidé ve střední generaci mají tendenci lpět na osvědčených metodách a postupovat podle toho, co považují za správné. Tato rigidita může pramenit z několika faktorů:

 1. Strach z neznámého: Přijetí nových technologií a metod může být pro někoho stresující. Tento strach může vést k odmítání změn a k negativnímu přístupu k novým nápadům.
 2. Pocit ztráty kontroly: Starší generace může mít pocit, že ztrácí kontrolu nad situací, když se věci mění příliš rychle. Tento pocit může vést k odporu vůči inovacím.
 3. Nostalgie: Mnoho lidí má sklon idealizovat minulost a věřit, že "za jejich dob" bylo vše lepší. Tento sentiment může bránit přijímání nových způsobů práce a života.

Ale je tady i ta zkušenost a perspektiva

Navzdory těmto potenciálním nevýhodám má střední generace mnoho cenných přínosů, které mohou mladší generaci obohatit:

 1. Hluboké znalosti a zkušenosti: Starší generace často disponuje rozsáhlými zkušenostmi, které získala během svého života. Tyto zkušenosti mohou být nesmírně užitečné při řešení složitých problémů a při strategickém plánování.
 2. Schopnost perspektivy: Starší generace může nabídnout cenný pohled na dlouhodobé důsledky rozhodnutí, což je něco, co mladší lidé často postrádají. Tato schopnost perspektivy může pomoci při důležitých životních rozhodnutích.
 3. Mentoring a poradenství: Mnoho starších lidí je ochotno sdílet své zkušenosti a poskytovat rady. Mentoring může být klíčový pro profesní i osobní rozvoj mladší generace. Podle výzkumu společnosti Deloitte z roku 2021, otevřená komunikace a dialog jsou klíčové pro efektivní mentoring.
 4. Emocionální inteligence a zvládání stresu: Starší generace často dosáhne většího sebepoznání a sebepřijetí, což jsou klíčové aspekty emoční inteligence. Tato moudrost může mladším lidem pomoci lépe rozumět sobě a svým emocím.

Může to koexistovat?

Je důležité si uvědomit, že rigidita a přínosy se mohou vzájemně nevylučovat. Osoba může být ve svých metodách pevná, ale zároveň poskytovat cenné rady a podporu. Klíčem je najít rovnováhu a využít silné stránky, zatímco se snažíme minimalizovat negativní dopady rigidity.

 1. Dialog a otevřenost: I když starší člověk může být zpočátku skeptický vůči novým technologiím, otevřený dialog a vysvětlení výhod může vést k přijetí a adaptaci. Tímto způsobem mohou být zkušenosti a znalosti starší generace integrovány s novými přístupy.
 2. Společné projekty: Spolupráce na projektech, které kombinují tradiční metody s moderními inovacemi, může být způsobem, jak využít to nejlepší z obou světů. Například starší člověk může přinést své zkušenosti s řízením projektů, zatímco mladší generace může přinést nové technologie a metody.
 3. Respekt a empatie: Klíčové je vzájemné respektování. Starší generace by měla uznat hodnotu nových nápadů a technologií, zatímco mladší generace by měla ocenit moudrost a zkušenosti starších lidí. Empatický přístup z obou stran může vést k harmonické a produktivní spolupráci.

 

Autor: Petr Horák

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy