Kolik lidí je v našem životě důležitých?

Přemýšleli jste někdy o tom? Jaké jsou vlastně skupiny a úrovně lidí v životě? Kolik jich je v v takové skupině? Co to vlastně znamená běžném životě?

Žijeme v éře sociálních sítí a mohlo by se zdát, že máme bez problémů stovky známých. Otázkou ale může být, kolik skutečných přátel či známých máme?. Zajímavé odpovědi přinesl britský antropolog Robin Dunbar, jehož teorie, zvaná "Dunbarovo číslo", navrhuje, že lidé jsou schopni udržovat stabilní sociální vztahy pouze s omezeným počtem osob, konkrétně s přibližně 150 lidmi.

Dunbarův model se zakládá na vztahu mezi velikostí mozku, konkrétně části zvané neokortex, a velikostí sociální skupiny u primátů. Na základě této korelace vyvodil, že existuje hranice pro počet stabilních sociálních vztahů, které můžeme udržovat. Jeho teorie navíc identifikuje různé "vrstvy" vztahů – od nejbližších přátel (pět lidí) po širší sociální kontext (až 1 500 osob).

Pro většinu lidí nad 45 let, kteří vyrůstali v éře před masovým rozšířením sociálních sítí, může být koncept Dunbarova čísla intuitivně smysluplný. V dobách, kdy byly vztahy založeny více na osobním kontaktu než na online interakcích, bylo možná snazší udržovat menší a hlubší sociální kruh.

Nicméně v digitálním věku se můžeme ptát, zda Dunbarova teorie stále platí. Máme dnes možnost komunikovat s lidmi z celého světa, udržovat vztahy na dálku a být součástí rozsáhlých online komunit. Je možné, že někteří z nás mají stovky, ne-li tisíce "přátel" na sociálních sítích. Ovšem jak hluboké a kvalitní jsou tyto vztahy?

Kritika Dunbarovy teorie poukazuje právě na tuto otázku. V digitálním věku můžeme snadno navázat mnoho povrchních vztahů, ale kolik z nich je skutečně hlubokých a smysluplných? Kromě toho někteří kritici argumentují, že moderní technologie mohou změnit naši schopnost udržovat sociální vztahy, a tudíž Dunbarovo číslo nemusí být v dnešní době relevantní.

Jaké máme podskupiny?

 1. Intimní přátelé (zhruba 5)
  • Nejbližší přátele nebo rodinné příslušníky, kteří jsou pro nás zásadním opěrným bodem. Tyto osoby často známe dlouhá léta. Máme s nimi časté, hluboké a osobní interakce. Můžeme s nimi sdílet tajemství, pocity a obavy.
 2. Dobří přátelé  (zhruba 15)
  • Prostě lidé, na které se můžeme spolehnout v těžkých časech nebo když potřebujeme radu. Nejsou to sice naši nejbližší, ale jsou pro nás důležití. Ve styku jsme s nimi pravidelně a je často emotivní. Máme s nimi vytvořenou důvěru.
 3. Přátelé  (zhruba 50)
  • S těmi trávíme čas v rámci sociálních aktivit nebo hobby. Nemusíme s nimi sdílet nejhlubší myšlenky, ale rádi s nimi trávíme čas. Interakce jsou středně časté. Sdílení zájmů a aktivit.
 4. Širší sociální kruh  (zhruba 150 (Dunbarovo číslo))
  • Rozsáhlejší skupina lidí, kteří patří do našeho sociálního okolí. Můžeme je znát z práce, školy, komunity atd. Vídáme je nepravidelně a méně intenzivně - většinou jsou to povrchnější konverzace a méně osobní sdílení.
 5. Známí (kolem 500)
  • Lidé, které známe jménem a obličejem, ale nemáme s nimi hlubší vztah. Spojení je ojedinělé. Většinou pozdravy, krátké rozhovory a společenská zdvořilost.
 6. Komunita (až 1500)
  • Osoby, které nám jsou nějakým způsobem známé, ale nemáme s nimi osobní vztah. Může se jednat například o sousedy, kolegy z větší firmy nebo osoby z větších komunitních skupin. Interakce velmi sporadické nebo žádné.

Pozn. Jednotlivé skupiny se vzájemně prolínají – skupina 1 je obsažena i ve všech následujících – nečítejme je ;).

Tyto vrstvy nejsou pevné a mohou se měnit v průběhu času v závislosti na životních změnách či událostech a také, každý je trochu jiný - zatímco někteří mohou mít potíže interagovat s více než stovkou lidí, jiní mohou mít tisíce "přátel" a udržovat s nimi kvalitní vztahy. Hodně se to také mění již zmiňovanými sociálními sítěmi a neustálou online komunikací některých lidí.

Podle mého je to hlavně příležitost k zamyšlení. Mnozí z nás možná zjistí, že i když máme mnoho online "přátel", skutečné, hluboké a smysluplné vztahy můžeme spočítat na prstech dvou rukou.

 

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj: Pexels.com

Články s podobnými tématy