Umíte naslouchat?

Rozumíte opravdu tomu, co druhá strana říká? Pojďme se podívat na základní stavební kameny skutečného naslouchání...

V dnešní době rychlých technologických změn a neustálého shonu je naslouchání často podceňovanou dovedností. Přitom právě schopnost dobře naslouchat může výrazně ovlivnit kvalitu našich osobních i profesních vztahů. Empatie, schopnost vcítit se do situace druhého, je klíčem k hlubokému porozumění a skutečné komunikaci. Jak ale naslouchat tak, abychom skutečně porozuměli, a ne jen slyšeli?

Naslouchání není jen o uších

Empatické naslouchání přesahuje běžné poslouchání. Není to jen o tom, abyste fyzicky slyšeli, co druhý říká, ale o tom, že se aktivně snažíte porozumět kontextu, emocím a nevysloveným slovům. To vyžaduje otevřenost, trpělivost a ochotu vidět situaci očima druhého.

Pojďme si to rozebrat na menší části, které vědomě nebo i podvědomě pomáhají většímu pochopení.

 1. Získání perspektivy – něco slyšíme
  • Tato metoda spočívá v aktivním a spolupracujícím naslouchání, kdy se posluchač aktivně zapojuje do hovoru prostřednictvím promyšlených otázek a pečlivého sledování odpovědí, aby se skutečně dostal k jádru toho, co druhý cítí nebo si myslí.
   • Martina, manažerka týmu, si všimne, že jeden z jejích zaměstnanců, Tomáš, se zdá být v poslední době neobvykle tichý a nezúčastněný. Místo toho, aby předpokládala důvody jeho chování, Martina se rozhodne použít tuto metodiku.
     Začne rozhovor otázkou: "Tomáši, všimla jsem si, že jsi v poslední době trochu zamlklý. Je vše v pořádku, nebo se děje něco, o čem bych měla vědět?" Když Tomáš odpoví, ona pečlivě poslouchá a pokládá další otázky, aby získala hlubší porozumění jeho situaci, což jí umožní adekvátně reagovat a podpořit ho.
 2. Pinkání
  • Při pinkání posluchač nejen klade otázky, ale také parafrázuje odpovědi a dává prostor pro opravy nebo doplnění. Tato technika zlepšuje vzájemné porozumění a pomáhá vyjasnit skutečné myšlenky a pocity mluvčího.
   • Během terapeutické seance klient vypráví o svém stresu v práci. Terapeut použije tuto techniku, když řekne: "Pokud to správně chápu, cítíš se přetížený kvůli nadměrnému množství úkolů a krátkým termínům. Je to tak?" Tím dává klientovi možnost opravit nebo doplnit informace, což vede k přesnějšímu a hlubšímu porozumění jeho pocitům a situaci.
 3. Čistá mysl
  • Vypněte interní dialog a soustřeďte se na to, co druhý skutečně říká, místo aby vás zajímalo, co řeknete vy. Toto "resetování" umožňuje přistupovat k rozhovoru bez předsudků a s otevřenou myslí.
   • Před důležitým jednáním s potenciálním klientem si Petra, obchodní zástupkyně, připomíná, že jejím hlavním cílem je porozumět potřebám klienta, nikoli jen prodat produkt. Petra se tedy rozhodne "vymazat" všechny předchozí předpoklady a soustředit se na aktivní poslech toho, co klient říká, což jí umožní lépe reagovat na jeho specifické požadavky a zvýšit šance na úspěšný obchod.
 4. Audit po konverzaci
  • Po každém důležitém rozhovoru se zamyslete, co nového jste se dozvěděli a jak se vaše původní vnímání situace změnilo. Toto hodnocení může odhalit slabiny ve vašem způsobu naslouchání a nabídnout cestu k jeho zlepšení.
   • Po teambuildingové aktivitě se vedoucí projektu, Lukáš, zamyslí nad tím, jak komunikoval se svým týmem. Přemýšlí, co se dozvěděl o tom, jak jeho kolegové vnímají dynamiku týmu, a uvědomí si, že některé jeho předpoklady o motivaci týmu byly chybné. Tato sebereflexe vede k úpravě jeho přístupu v budoucích projektech, což zlepšuje atmosféru a efektivitu týmu.

Zkusíte to?

Dobré naslouchání není jen profesní dovednost; je to klíč k budování hlubokých a smysluplných vztahů v každé oblasti života. Vyzkoušejte tyto techniky ve svých každodenních interakcích a možná zjistíte, že lepší naslouchání může vést k lepšímu porozumění, více empatii a kvalitnějším vztahům.

Autor: Petr Horák

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy