Proč se po 50 špatně hledá práce?

Jenom šest lidí ze sta se po padesátce nebojí ztráty práce. Že si najdou dobré uplatnění si myslí jen 14 %. Co je však tím hlavním problémem a bariérou při hledání práce?

Pokud je Vám nějaký kolega, nebo známý nesympatický, zkuste si napsat 12 věcí, které vás na něm nejvíce štvou. Nepište si jen ty 2 nejhorší, zkuste jich najít opravdu 12. Je to zajímavé cvičení, které nás dovede k tomu, že tak špatný ten člověk zase není. 12 špatných vlastností dáme dohromady velmi těžko.

Jak tohle zadání zvládneme, pokud se podíváme na slabé stránky nebo schopnosti pracovníků 50+? Výzkumy ohledně zaměstnanců v tomto věku se pomalu a jistě začínají ve světě businessu objevovat a rozkrývají a potvrzují řadu dlouho tušených faktů, ale přináší i nepříjemná a nová zjištění.

Jedním takovým zjištěním, ke kterému došli z Deloitte je, že hlavní bariérou pro zaměstnání těchto lidí není nic jiného, než čára na zemi. Ano, prostě si něco myslíme, protože to tak bylo, nebo to tak vypadá a vůbec to nemusí být na něčem konkrétním postavené. Přes polovinu všech bariér je prostě postaveno na tom, že si někdo něco myslí. Negativní pohled na starší je v závěsu se skoro 40 %.

Bariéry trhu jsou problémem jen z necelé desetiny, o trochu více je to nedostatek kompetencí - ale to je problém jen zhruba každé 9. překážky, zbytek je prostě nějak usazený v hlavě okolního světa. I když důkazy ukazují, že je to zcela naopak, že zaměstnávat 50+ má ohromné množství výhod a přínosů. Není to, co je v hlavách světa na hlavu?

Autor: Tomáš Poucha

Články s podobnými tématy