Nemáte v sobě manipulátora?

Určitě není nic moc hezkého, pokud někdo ovlivňuje chování nebo postoje druhých bez jejich vědomí nebo souhlasu. A občas se to může dít i podvědomě.

Je důležité rozlišovat mezi manipulací a zdravým přesvědčováním nebo vedením, které jsou běžnou a přirozenou součástí lidské interakce. Občas se manipulace děje i nevědomě, nebo spíše podvědomě a je rozhodně dobré ji rozeznat. Ať jsme v roli oběti nebo třeba i manipulujícího (tedy nevědomě).

Co to vlastně je?

Podvědomá manipulace zahrnuje chování, které ovlivňuje rozhodování nebo chování jiných lidí bez vědomého úmyslu manipulovat. To může zahrnovat zvyky, gesta, slovní vyjádření nebo dokonce tón hlasu, které ovlivňují ostatní, aniž by si to jedinec uvědomoval. Tento jev souvisí s různými psychologickými mechanismy a sociálními dynamikami.

Pasivní manipulátor často používá výrazy nejistoty a závislosti na názorech druhých k vytváření pocitu odpovědnosti u svých kolegů za jeho vlastní rozhodnutí nebo pohodu. Tímto způsobem může ovlivňovat rozhodování skupiny bez přímého vyjádření vlastních preferencí. Někdy to může být způsobeno nedostatkem sebedůvěry nebo strachem z možných důsledků rozhodnutí.

Příklady podvědomé manipulace

 • Emocionální nátlak: Lidé mohou nevědomě vyvolávat pocit viny nebo soucitu u ostatních, aby dosáhli toho, co chtějí.
  • Představte si rodiče, kteří říkají svému dítěti: "Vidíš, jak tvrdě pracuji, abychom měli vše, co potřebujeme, a ty ani nedokážeš udělat své domácí úkoly." Tento typ výroku může nevědomě vyvolat pocit viny u dítěte, které se může cítit zodpovědné za rodičovské úsilí a zklamání. Rodiče nemusí nutně mít záměr manipulovat, ale jejich slova mohou vést k emocionálnímu nátlaku, který dítě motivuje k jednání z pocitu viny nebo povinnosti.
 • Sociální signály: Tělesná řeč nebo mimika může ovlivnit, jak jsou vnímány naše slova, což může mít manipulativní účinek.
  • Kolega na důležitém pracovním jednání překříží ruce a udržuje vážný výraz obličeje, zatímco mluví o svých obavách ohledně nového projektu. I když jeho slova mohou být vyvážená, jeho tělesná řeč může poslat signál nedůvěry nebo odporu. Tento nesoulad mezi verbálním a neverbálním vyjádřením může ovlivnit, jak jsou jeho slova vnímána kolegy, kteří mohou cítit, že je proti projektu silněji, než ve skutečnosti vyjádřil.
 • Zvyky v komunikaci: Způsob, jakým někdo rutinně mluví nebo reaguje na ostatní, může nevědomě ovlivňovat rozhodování nebo pocity druhých.
  • Vedoucí týmu má zvyk okamžitě kritizovat nápady přednesené na schůzkách bez toho, aby se důkladně zamyslel nad jejich potenciálem nebo poskytl prostor pro diskuzi. Tento komunikační zvyk může nevědomě ovlivnit ostatní členy týmu, kteří se mohou začít obávat předkládat nové nápady nebo mohou cítit, že jejich příspěvky nejsou ceněny. Tento zvyk může tedy utlumit kreativitu a otevřenou komunikaci v týmu.

Důvody jsou různé 

Vznik pasivní manipulace může mít různé příčiny, které často sahají hluboko do osobních zkušeností, psychologického stavu a sociálního kontextu jedince.

1. Nízká sebedůvěra a strach z odmítnutí

Lidé s nízkou sebedůvěrou mohou mít obavy z toho, že by jejich názory nebo rozhodnutí mohly být odmítnuty nebo kritizovány. Tento strach je může vést k tomu, že se snaží vyhnout přímé zodpovědnosti za rozhodnutí tím, že manipulují ostatní, aby rozhodovali za ně.

2. Naučené chování

Někdy se jedná o naučené chování, kdy jedinec zjistí, že pasivní manipulace je účinný způsob, jak dosáhnout svých cílů nebo se vyhnout konfliktu. Mohou to být vzorce chování, které pozorovali nebo které jim byly vštěpovány v mladém věku.

3. Vyhnout se konfrontaci

Někteří lidé mají přirozenou averzi k jakékoliv formě konfrontace nebo konfliktu. Mohou se domnívat, že odkazováním na názory ostatních a vytvářením pocitu, že rozhodnutí je pro ně obtížné, se mohou vyhnout potenciálním konfliktům nebo nepříjemným situacím.

4. Pocit bezmocnosti

Pasivní manipulace může být také způsobem, jak se vyrovnat s pocitem bezmocnosti. Tím, že neustále zdůrazňují, jak je pro ně rozhodnutí těžké a závislé na názorech ostatních, mohou se snažit přenést část svého pocitu bezmocnosti na ostatní, čímž paradoxně získávají určitou formu kontroly.

5. Sociální učení a očekávání

Sociální učení a kulturní očekávání mohou také hrát roli. V některých sociálních nebo pracovních skupinách může být přímá komunikace nebo projev nezávislosti vnímán negativně. Lidé se mohou uchýlit k pasivnímu chování jako způsobu, jak se přizpůsobit a získat schválení.

Jak čelit pasivní manipulaci?

 1. Podpora sebejistoty: Podpora takové osoby v jeho/její sebejistotě a rozhodovacích schopnostech může být klíčová. Motivace k samostatnému rozhodování může pomoci snížit jeho/její spoléhání na názory ostatních.
 2. Stanovení hranic: Je důležité stanovit hranice v komunikaci a dát najevo, že každý má právo na vlastní názor a že rozhodnutí by mělo být výsledkem společného úsudku, nikoli manipulativního tlaku.
 3. Zdůraznění odpovědnosti: Podtrhněte, že každý nese odpovědnost za vlastní rozhodnutí a jejich důsledky. To pomůže vytvořit prostředí, kde se lidé cítí být více zodpovědní za své akce a méně se spoléhají na manipulaci.
 4. Vzdělávání o komunikaci: Pracovat na rozvoji zdravých komunikačních strategií ve vašem týmu, včetně toho, jak vyjadřovat potřeby a názory bez manipulace, může přispět k lepšímu pracovnímu prostředí.
 5. Profesionální pomoc: V případě, že se situace nelepší nebo má negativní dopad na týmovou nebo vztahovou dynamiku, může být užitečné zvážit konzultaci s odborníkem.

Můžeme sami přestat manipulovat?

Ano, je to možné. Základem je, ostatně, jako vždy – přiznat si to a pracovat s tím. Práce na sebepoznání a reflexi vlastního chování může pomoci identifikovat a změnit manipulativní tendence. Potom je tady ještě vzdělávání nebo profesionální pomoc, jako je psychoterapie, to také může pomoci jednotlivcům pochopit a změnit nevědomé vzorce chování.

Určitě nám mohou pomoci také lidé kolem nás. Otevřená zpětná vazba od přátel, kolegů nebo terapeutů může odhalit aspekty chování, které mohou být manipulativní. Ale je jasné, že se nám to nemusí líbit. Je to velmi nepříjemné obzvláště pro lidi, kteří mají manipulativní sklony a nejde jen o něco okoukaného jinde, ale proces, který jim dlouhodobě funguje. Prostě, nemusí to být tragédie, ale není to příjemné – pro nikoho.

 

Autor: Petr Horák

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy