Kdy zasáhnout proti truchlení?

Rozpoznání správného okamžiku k zásahu a určení vhodného způsobu, jak pomoci někomu truchlícímu, je klíčové.

Jak už jsme psali, samotná situace i vnímání jsou naprosto individuální a velmi těžko se určuje, co by se mělo a co už ne. Základem je, že každý potřebuje svůj čas a neměli bychom nikoho soudit. Každý výrok má své ale… Jaké jsou situace, kdy je vhodné zasáhnout, a rady, jak to udělat citlivě a efektivně.

Přetrvávající izolace

Pokud se truchlící osoba dlouhodobě izoluje od přátel a rodiny a zdá se, že se vyhýbá jakékoli sociální interakci, může být čas na zásah.

Změny v chování

Značné změny v chování, jako jsou agresivita, zneužívání alkoholu nebo drog, nebo zanedbávání osobní hygieny a základních potřeb, jsou dalšími varovnými signály.

Tomáš začal po smrti své sestry často pít a stával se agresivním. Jeho přátelé si všimli, že zanedbává svou hygienu a izoluje se. Rozhodli se jednat.

Jeho kamarád Jakub ho jemně konfrontoval, vyjádřil své znepokojení a nabídl mu, že mu pomůže najít profesionální pomoc, a dokonce se nabídl, že půjde s ním na první schůzku s terapeutem.

Vyjádření beznaděje nebo sebevražedných myšlenek

Jakékoli zmínky o beznaději, smyslu života nebo přímé sebevražedné myšlenky vyžadují okamžitou pozornost.

Eva začala ve svých rozhovorech vyjadřovat pocit beznaděje a ztráty smyslu života po ztrátě zaměstnání a rozchodu s partnerem.

Její nejlepší kamarádka Lucie si všimla těchto znepokojivých změn a okamžitě s Evou mluvila. Lucie ji ujistila o své podpoře a společně vyhledaly krizovou linku a terapeuta.

Neschopnost fungovat v každodenním životě

Pokud truchlící osoba není schopna zvládat každodenní úkoly, jako je práce, péče o děti nebo osobní záležitosti, může být třeba pomoci.

Marek se po smrti svého otce nedokázal soustředit v práci a začal opomíjet péči o své dvě malé děti.

Jeho sestra Alena si všimla, že Marek potřebuje pomoc. Nabídla se, že mu pomůže s dětmi a s domácností, a zařídila mu setkání s poradcem, který se specializuje na ztrátu a smutek.

Jak zasáhnout

  1. Komunikujte otevřeně a citlivě: Začněte rozhovor vyjádřením svého znepokojení a lásky. Ujistěte osobu, že ji podporujete, a že jste zde, abyste pomohli.
  2. Poskytněte specifické možnosti pomoci: Namísto obecných nabídek pomoci jako "dej mi vědět, co potřebuješ," nabídněte konkrétní úkoly, které můžete převzít nebo konkrétní způsoby, jak můžete být nápomocni. Například nabídněte, že zajistíte nákupy nebo uvaříte večeře na několik dní.
  3. Doporučte odbornou pomoc: Navrhněte konzultaci s odborníkem, jako je terapeut nebo poradce. Pokud je to vhodné, nabídněte se, že půjdete s nimi na první schůzku.
  4. Buďte trpěliví a vytrvalí: Připravte se na to, že vaše nabídka pomoci nemusí být hned přijata. Truchlící osoba může potřebovat čas, než přijme pomoc od ostatních. 

Autor: Magda Vaňková

Foto zdroj pexels.com

Všechny články v rámci miniseriálu o truchlení:

  • Abychom pochopili smutek ZDE
  • Co dělat, když někdo kolem truchlí? ZDE
  • To nic není… Jaké vlastně mohou být ztráty? ZDE
  • Nějak se s tím srovnám... ZDE
  • Kdy už bylo truchlení moc? Kdy zasáhnout? ZDE

Články s podobnými tématy