V čem se zasekáváte vy?

Střední věk je plný spousty předsudků a stereotypů. Jak to vlastně s těmi nejhoršími je? V čem je střední věk slzavým údolím a co opravdu neplatí?

Svět je dnes úplně jiný a to s sebou nesou naprosto, ale naprosto odlišné scénáře, přístupy a pohledy. Když se podíváme na minulou nebo předminulou generaci ve věku mezi 45 a 55, může nás zaskočit, jak pružní lidé dnes jsou. Tyto rozdíly jsou často způsobeny proměnami společnosti, technologickým pokrokem a změnami ve vnímání stárnutí a životního stylu.

1. Mistr technologie... nebo možná ne úplně?

Stereotyp: Lidé kolem 50 let jsou často považováni za technologické dinosaury, kteří se ztrácejí v digitálním světě plném aplikací, sociálních sítí a nekonečných aktualizací.

Realita s daty: Studie ukazují, že velké procento osob ve věku 45–60 let aktivně používá sociální média, s překvapivě vysokým zastoupením na platformách jako je Facebook a LinkedIn. V České republice, podle průzkumu CVVM z roku 2022, používá internet denně nebo téměř denně 82% lidí ve věkové skupině 45–59 let.

2. Ve zdravém těle zdravý duch... a občas i bolavá záda

Stereotyp: Padesátníci začínají být posedlí svým zdravím, chodí na ranní jogging, pijí zelené smoothies a objednávají si vše bio.

Realita s daty: Ano, zájem o zdraví a fitness roste s věkem, ale čísla ukazují, že je to spíše o nalezení rovnováhy. V průzkumu provedeném v roce 2021 se 60% respondentů ve věkové skupině 45–54 let vyjádřilo, že pravidelně cvičí, což ukazuje na aktivní přístup k udržení fyzické kondice, avšak bez nutnosti každodenního maratonu.

3. Cestovky plné bílých hlav..

Stereotyp: Padesátníci, teď už s vyprázdněnými hnízdy, se vrhají do cestování s takovou vervou, že by jim mohl závidět i Marco Polo.

Realita s daty: Skutečně, cestování je mezi padesátníky populární. Statistiky ukazují, že tato věková skupina tvoří významnou část turistických trhů, přičemž preferují kulturu a relaxační turistiku nad party destinacemi. Eurostat uvádí, že v roce 2019 byly osoby ve věku 45–64 let nejaktivnějšími dovolenkáři v EU, s průměrným počtem 4,1 cesty na osobu za rok.

4. Když se z hobby stane vášeň... a z domu muzeum

Stereotyp: Jakmile padesátníci najdou chvíli volna, pustí se do svých hobby s takovým zápalem, že se domácí projekty a sbírky stávají jejich novou identitou.

Realita s daty: Záliby a hobby skutečně hrají v životech lidí této věkové skupiny významnou roli. Průzkum Pew Research Center zjistil, že dospělí ve věku 50–64 let si dopřávají průměrně přes 5 hodin volného času, včetně koníčků a cestování. Tato čísla naznačují, že hledání a rozvíjení zájmů může být pro mnohé padesátníky cestou k vyváženému a naplněnému životu.

6. Večírek jako v devadesátkách

Stereotyp: Když lidé kolem 50 let řeknou "pojďme na párty", můžete očekávat revival devadesátek s vinylovými deskami a diskobálem.

Realita s daty: Ano, nostalgie po "dobrých starých časech" je silná, ale to neznamená, že by padesátníci zůstávali v minulosti. Streamingové služby hlásí rostoucí počet uživatelů ve věku 45–64 let, kteří objevují novou hudbu. Podle průzkumu společnosti Nielsen z roku 2020 více než 50% lidí nad 45 let používá streamingové služby pro poslech hudby.

7. "Mladí v srdci" nebo "Starého psa novým kouskům nenaučíš"?

Stereotyp: "Už jsem na tohle příliš stará," říkají, ale pak skončí na festivalu elektronické hudby nebo se přihlásí na kurz programování.

Realita s daty: Stáří je jen číslo, a lidé kolem 50 let to berou vážně. Průzkum AARP z roku 2019 ukázal, že 69% Američanů ve věku 50–64 let se považuje za "mladé v srdci", což ukazuje na touhu učit se, růst a zůstat aktivní bez ohledu na věk.

8. Rodiče a děti a třeba i pra-děti trochu pomíchané

Stereotyp: Kolem 50 mají všichni vnoučata a užívají si poklidný čas. Minulé generace byly mnohem tradičnější, a lidé v tomto věku často přecházeli do rolí prarodičů s menším důrazem na aktivní rodičovství nebo kariéru.

Realita: Struktura rodiny se v posledních dekádách výrazně proměnila. Padesátníci mohou zůstávat aktivní v rodičovských rolích déle, často kvůli pozdějšímu rodičovství nebo podpoře dospívajících dětí a vnoučat. Podle Eurostatu, rodinné struktury v Evropě se mění. Počet jednogeneračních domácností roste, stejně jako počet rodin bez dětí nebo s jedním rodičem. To odráží i trend pozdějšího rodičovství a menšího počtu dětí na rodinu v Evropě.

U nás je ve srovnání s minulými generacemi zde tendence k pozdějšímu vstupu do manželství a rodičovství. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se průměrný věk prvního manželství a narození prvního dítěte posunul nahoru. Kromě toho, procento rozvodů v České republice patří k nejvyšším v Evropě, což mění tradiční rodinné struktury a vytváří nové vzory rodinného života.

9. Důchod? To si pište, ale ne ještě

Stereotyp: Padesátníci začínají počítat dny do důchodu, plánují, jak budou celé dny lenošit na zahradě.

Realita s daty: Realita je trochu jiná. Mnoho lidí ve věku kolem 50 let uvažuje o "druhé kariéře" nebo o tom, jak zůstat produktivní i po dosažení důchodového věku. Průzkum Gallup z roku 2019 ukázal, že třetina nás očekává, že budeme pracovat až do věku 67 let nebo déle, což odráží touhu zůstat angažovaní a aktivní.

Důchod je tedy vnímán spíše jako postupný přechod než jako náhlý konec pracovního života. Dříve bylo dosažení padesátých let věku zrychlenou cestou do důchodu, s menším důrazem na změnu kariéry nebo pokračování v práci po dosažení důchodového věku.

10. To za nás nebylo a prostě to nechápu.

Stereotyp:  Sociální a kulturní normy platí stejné, jako tomu bylo u starších lidí dříve. A to očekávání, chování, vzhledu a rolí a vnímání „toho správného“ ve společnosti.

Realita: Sociální a kulturní normy se staly více fluidními. Padesátníci dnes mohou překračovat tradiční genderové role a sociální očekávání, což se projevuje ve větší diverzitě životních stylů a identit. Evropa se stává stále více multikulturní, což ovlivňuje sociální a kulturní normy. Eurobarometr ukazuje rostoucí podporu pro rovnost pohlaví, LGBTQ+ práva a integraci menšin. Platí to i v České republice. Průzkumy veřejného mínění, jako jsou ty prováděné Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM) nebo Agenturou pro sociální začleňování, ukazují postupný posun k liberálnějším názorům na manželství, rodičovství, genderové rovnosti a práva menšin.

Autor: Petr Horák

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy